حافظ خودمونی، غزل ۳۱

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.