حافظ خودمونی، غزل ۳۱۲

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.