حافظ خودمونی، غزل ۳۱۳

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.