حافظ خودمونی، غزل ۳۱۴

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.