حافظ خودمونی، غزل ۳۱۵

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.