حافظ خودمونی، غزل ۳۱۷

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.