حافظ خودمونی، غزل ۳۱۸

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.