حافظ خودمونی، غزل ۳۲۷

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.