حافظ خودمونی، غزل ۳۲۸

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.