حافظ خودمونی، غزل ۳۲۹

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.