حافظ خودمونی، غزل ۳۳۸

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.