حافظ خودمونی، غزل ۳۴۱

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.