حافظ خودمونی، غزل ۳۴۷

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.