حافظ خودمونی، غزل ۳۴۸

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.