حافظ خودمونی، غزل ۳۴۹

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.