حافظ خودمونی، غزل ۳۵۷

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.