حافظ خودمونی، غزل ۳۵۸

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.