حافظ خودمونی، غزل ۳۵۹

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.