حافظ خودمونی، غزل ۳۶۲

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.