حافظ خودمونی، غزل ۳۶۷

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.