حافظ خودمونی، غزل ۳۶۸

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.