حافظ خودمونی، غزل ۳۷۱

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.