حافظ خودمونی، غزل ۳۷۳

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.