حافظ خودمونی، غزل ۳۷۴

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.