حافظ خودمونی، غزل ۳۷۵

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.