حافظ خودمونی، غزل ۳۷۶

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.