حافظ خودمونی، غزل ۳۷۷

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.