حافظ خودمونی، غزل ۳۷۸

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.