حافظ خودمونی، غزل ۳۷۹

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.