حافظ خودمونی، غزل ۳۸۱

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.