حافظ خودمونی، غزل ۳۸۲

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.