حافظ خودمونی، غزل ۳۸۴

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.