حافظ خودمونی، غزل ۳۸۵

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.