حافظ خودمونی، غزل ۳۸۶

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.