حافظ خودمونی، غزل ۳۸۷

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.