حافظ خودمونی، غزل ۳۸۹

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.