حافظ خودمونی، غزل ۳۹۴

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.