حافظ خودمونی، غزل ۳۹۷

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.