حافظ خودمونی، غزل ۳۹۸

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.