حافظ خودمونی، غزل ۴۰۴

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.