حافظ خودمونی، غزل ۴۰۵

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.