حافظ خودمونی، غزل ۴۰۶

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.