حافظ خودمونی، غزل ۴۰۷

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.