حافظ خودمونی، غزل ۴۰۸

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.