حافظ خودمونی، غزل ۴۰۹

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.