حافظ خودمونی، غزل ۴۱

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.