حافظ خودمونی، غزل ۴۱۵

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.