حافظ خودمونی، غزل ۴۱۷

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.