حافظ خودمونی، غزل ۴۱۹

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.