حافظ خودمونی، غزل ۴۲

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.